Výrobok šetrný
k planéte

Prečo je polievka Vitana šetrná k planéte?

Dbáme na to, aby naše polievky boli šetrné k planéte.

Výrobok šetrný k planéte
 • Vytvárame minimálny odpad pri spracovaní zeleniny.

  Vytvárame minimálny odpad
  pri spracovaní zeleniny.

 • Využívame efektívnu dopravu a skladovanie.

  Využívame efektívnu
  dopravu a skladovanie.

 • Naše polievky sú bez palmového oleja.

  Naše polievky sú
  bez palmového oleja.

 • A využívame elektrinu s obnoviteľných zdrojov.

  A využívame elektrinu
  z obnoviteľných zdrojov.

Stanovenie uhlíkovej hodnotiacej škály produktu

CI2

Na analýzu sa použila upravená metóda stanovenia produktovej uhlíkovej stopy (PCF – Product Carbon Footprint), ktorá meria celkové množstvo skleníkových plynov, ktoré sa uvoľňujú počas životného cyklu určitého výrobku či služby.

Čo je uhlíková stopa?

Uhlíková stopa je meradlom dopadu ľudskej činnosti na životné prostredie a najmä na klimatické zmeny na našej planéte. Je nepriamym ukazovateľom spotreby energií, výrobkov a služieb. Uhlíková stopa nie je spojená len s cestovaním a logistikou, ale tiež s gastronómiou a potravinárstvom alebo s módnym priemyslom.

CI2

Štúdiu vypracovala organizácia CI2

CI2, o. p. s. je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, ktorá je zameraná na udržateľnosť, uhlíkovú a ekologickú stopu, životné prostredie či adaptáciu na zmenu klímy. Pomáha a vzdeláva verejnú správu, podniky, vzdelávacie inštitúcie a širokú verejnosť.

Slovenská republika

Slováci a životné prostredie

… téma životného prostredia a ochrany klímy je pre nás dôležitá.

 • Mladí Slováci prekvapili v prieskume. O životné prostredie sa aktívne stará väčšina z nich.

  Takmer tri štvrtiny mladých vo veku od 15 – 24 rokov sa snažia chrániť životné prostredie. Až 75% šetria energiu, 25% podpisuje online petície na sociálne témy alebo ochranu životného prostredia. Zdroj

 • Ochrana životného prostredia je pre nás dôležitá.

  Ochrana prírody je v súvislosti s Európskou úniou pre Slovákov rovnako dôležitá, ako zastavenie daňových podvodov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala spoločnosť Ipsos MORI Observer a zúčastnilo sa 2000 respondentov vo veku 18 - 50 rokov. Zdroj

 • Slováci myslia pri online nákupoch na životné prostredie. Polovica z nich si za zelenšie služby radšej priplatí.

  Slovenskí zákazníci internetových obchodov pri nákupoch myslia na životné prostredie a zodpovednosť k prírode vyžadujú aj od e-shopov, ktoré využívajú. Až takmer polovica z nich si je ochotná za environmentálny prístup či produkty šetrné k prírode priplatiť. Zdroj

Preto sme sa rozhodli túto aktuálnu tému spojiť s komunikáciou dehydrovaných výrobkov pod značkou Vitana, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu.

Často kladené otázky

 • Ako môžem ovplyvniť uhlíkovú stopu?
 • Ako sa Vitana snaží znižovať uhlíkovú stopu?
 • Sú aj iné výrobky značky Vitana šetrné k planéte?
 • Z čoho sa skladá uhlíková stopa polievok do hrnčeka?
 • Ako si môžem spočítať uhlíkovú stopu?
 • Majú čerstvé potraviny (napríklad ovocie a zelenina) nižšiu uhlíkovú stopu ako iné potraviny?
 • Je problematika uhlíkovej stopy globálnou otázkou?
 • Čo znamená energia z obnoviteľných zdrojov?

Sledujte nás